ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подлужний Валерій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1958
5) освіта** Київський політехнічний інститут, інженер-електрик
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Деревообробний комбінат №7", перший заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2014, 4 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням "Про виконавчий орган" ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" та посадовою інструкцією. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 5,00 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 20 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 34. Попередні посади: ПАТ "Деревообробний комбінат №7", перший заступник директора. Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 27.11.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради від 27.11.2014 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ "Деревообробний комбінат № 7" № 5/2017 від 19.09.2017 року та Наказу № 52 від 20.09.2017 року внесено зміни до облікових даних та особових документів директора Підлужного В.М., зазначивши в них прізвище "Подлужний" замість прізвища "Підлужний".


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дробот Володимир Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** Київський політехнічний інститут, інженер-механік, 1988 р.
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ "ЕНВІЛ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту.Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа працює Заступник директора ТОВ "ЕНВІЛ" 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе,18. Попердня посада і місце роботи : Директор дирекції "Труханів острів" КП"Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" з 02.2004 р. по 06.2013 р. Радник з питань інвестицій в ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" з 12.2013 р. по 12.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів від 11.04.2017 р.


1) посада* Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дробот Анатолій Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Міжрегіональна Академія управління персоналом, бакалавр економіки та підприємсництва, 2000 р.
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фінансовий директор ТОВ "БК Міськбудінвест"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада і місце роботи : Фінансовий директор ТОВ "БК "Міськбудінвест" 04073, м. Київ, вул. С.Скляренко, 17. Попередня посада і місце роботи : ТОВ "БК "Міськбудінвест"з 12.2011р. по 10.2015 р. менеджер, з 10.2015 р. по даний час фінансовий директор.. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р.


1) посада* Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарчук Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** Київський університет ім. Т.Шевченка, юрист, 1997 р.
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** юрисконсульт ТОВ "Компанія Енергобудлізинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту.Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія Енергобудлізинг" 04073, м. Київ, вул. С.Скляренко, 17. Попердня посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг" з 02.2006 р. по даний час Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 11.04.2017 р.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Воротинський Віктор Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, 2009 р.
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** юрисконсульт ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту.Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи : 26 років. Посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг", 04073 м. Київ, вул. С.Скляренко, 17. Попердня посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг" з 02.2010 р.по даний час . Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 11.04.2017 р.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Катриченко Юрій Олексійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ХК "Київміськбуд" ,Директор Департаменту з управління майном та ктивами
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2017, 3 роки
9) опис Катриченко Юрій Олексійович є представником акціонера ПАТ "ХК"Київміськбуд" (код ЄДРПОУ 23527052, м.Київ, вул.Суворова,4/6).Володіє часткою в статутному капіталі емітента 25 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 948460,25 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 3793841 акцій. Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом не виплачувалась.Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів № 1 від 11.04.2017 р. Володіє часткою в статутному капіталі 0,00%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00:. Непогашеної судимості за корисливі ьа посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п`яти років : Директор Департаменту з управління майном та ктивами Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Ірина Олександрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ТОВ "ЕНВІЛ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту.Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Володіє часткою в статутному капітплі емітента 0,0001 %. Володіє пкетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакету акцій емітента, які належить цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 46 . Попередні посади: бухгалтер ТОВ"ЕНВІЛ". Посадова особа працює бухгалтером ТОВ "ЕНВІЛ",01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів № 1 від 24.04.2015 р.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальнісю "ЕНВІЛ", вул. Кіквідзе, 18, м. Київ-01103
3) ідентифікаційний код юридичної особи 30550772
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,8996 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 944651,25 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 3778605 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів № 1 від 24.04.2015 р.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІН АПЕКС", вул. Семена Скляренко, 17, м. Київ-04073
3) ідентифікаційний код юридичної особи 33150118
4) рік народження** д/н
5) освіта** д/н
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19,1050 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 724812,25 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 2899249 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чегрових Загальних зборів № 1 від 24.04.2015 р.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кот Тетяна Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища, КНЕУ ім. В.Гетьмана, фінансовий менеджмент, 2004 р.
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Деревообробний комбінат №7" заступник директора з економічних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.10.2015, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 24 роки. Попередні посади: головний бухгалтер "Галаксі Фарм", з 14.08.2013 р. ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" заступник директора з економічних питань, Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Призначення посадової особи виконано на підставі наказу директора ПАТ "Деревообробний комбінат №7" № 104-к від 26.10.2015 р.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПодлужний Валерій Миколайовичд/н200.00013120000
Голова Наглядової радиДробот Володимир Івановичд/н106.5-510000
Заступник Голови Наглядової радиДробот Анатолій Івановичд/н106.5-510000
Секретар Наглядової радиЗахарчук Олександр Володимировичд/н106.5-510000
Член Наглядової радиВоротинський Віктор Миколайовичд/н106.5-510000
Член Наглядової радиКатриченко Юрій Олексійовичд/н000000
Голова Ревізійної комісіїКравченко Ірина Олександрівнад/н106.5-510000
Член Ревізійної комісіїТовариство з обмеженою відповідальнісю "ЕНВІЛ", вул. Кіквідзе, 18, м. Київ-0110330550772377860524.89963778605000
Член Ревізійної комісіїТовариство з обмеженою відповідальністю "ГРІН АПЕКС", вул. Семена Скляренко, 17, м. Київ-0407333150118289924919.1052899249000
Головний бухгалтерКот Тетяна Василівнад/н000000
Усього 6677924 44.005056 6677924 0 0 0