ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Підлужний Валерій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** Київський політехнічний інститут, інженер-електрик
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Деревообробний комбінат №7", перший заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2014, 4 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням "Про виконавчий орган" ПАТ "Деревообробний комбінат №7" та посадовою інструкцією. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 5,00 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 20 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 33. Попередні посади: ПАТ "Деревообробний комбінат №7", перший заступник директора. Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 27.11.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради від 27.11.2014 р. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Відповідно до Протоколу Наглядової ради ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" № 2 від 22.12.2016 року та Наказу № 63 від 22.12.2016 року внесено зміни до облікових даних та особових документів директора Подлужного В.М., зазначивши в них прізвище "Підлужний" замість прізвища "Подлужний".


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дробот Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** Київський політехнічний інститут, інженер-механік, 1988 р.
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник директора ТОВ "ЕНВІЛ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа працює Заступник директора ТОВ "ЕНВІЛ" 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе,18. Попердня посада і місце роботи : Директор дирекції "Труханів острів" КП"Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" з 02.2004 р. по 06.2013 р. Радник з питань інвестицій в ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" з 12.2013 р. по 12.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів від 21.04.2016 р.


1) посада* Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дробот Анатолій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** Міжрегіональна Академія управління персоналом, бакалавр економіки та підприємсництва, 2000 р.
6) стаж роботи (років)*** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Фінансовий директор ТОВ "БК Міськбудінвест"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада і місце роботи : Фінансовий директор ТОВ "БК "Міськбудінвест" 04073, м. Киїі, вул. С.Скляренко, 17. Попердня посада і місце роботи : ТОВ "БК "Міськбудінвест"з 12.2011р. по 10.2015 р. менеджер, з 10.2015 р. по даний час фінансовий директор.. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 21.04.2016 р.


1) посада* Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарчук Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Київський університет ім. Т.Шевченка, юрист, 1997 р.
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** юрист ТОВ "Компанія Енергобудлізинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія Енергобудлізинг" 04073, м. Київ, вул. С.Скляренко, 17. Попердня посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг" з 02.2006 р. по даний час Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.04.2016 р.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Філімоненко Дмитро Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1966
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Генеральний директор ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені Положення про Наглядову раду та Статутом товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента немає. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій. Строк на який призначено особу : 3 роки. Загальний стаж роботи (років) - 34. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п`яти років : Генеральний директор ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг".Попередні посади: Генеральний директор ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг".Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.04.2016 р. Філімоненко Дмитро Леонідович є представником акціонера ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг" (код ЄДРПОУ 31486216, 04073, м. Київ, вул. Семена Скляренко,17). Володіє часткою в сттутному капіталі емітента 24,9%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 24,9%. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 3 778 665 акцій.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Логінов Володимир Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1983
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/в
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0001 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакету акцій еиітента, які належать цій особі 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посада і місце роботи : посадовою особою не надано згоди на рокриття інформації. Попердня посада і місце роботи : посадовою особою не надано згоди на розкриття цієї інформації. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.04.2016 р.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Воротинський Віктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** Київський національний університет внутрішніх справ, юрист, 2009 р.
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** юрисконсульт ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи : 25 роки. Посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг", 04073 м. Київ, вул. С.Скляренко, 17. Попердня посада і місце роботи : юрисконсульт в ТОВ "Компанія "Енергобудлізинг" з 02.2010 р.по даний час . Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів № 1 від 21.04.2016 р.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство Холдингова компанія "Київміськбуд", вул. Суворова, 4-6, Киев-01010
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 23527052, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом не виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 25,0 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 948460,25 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 3793841 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів № 1 від 21.04.2016 р. Уповноважена особа, яку акціонер уповноважив представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства Катриченко Юрій Олексійович (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі 0,00%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00:. Непогашеної судимості за корисливі ьа посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п`яти років : Директор Департаменту з управління майном та ктивами Публічного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Ірина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1950
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Бухгалтер ТОВ "ЕНВІЛ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадовою особою не надано згоди на розкриття серії та номеру паспорту. Володіє часткою в статутному капітплі емітента 0,0001 %. Володіє пкетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Розмір пакету акцій емітента, які належить цій особі : 10 акцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 45 . Попередні посади: бухгалтер ТОВ"ЕНВІЛ". Посадова особа працює бухгалтером ТОВ "ЕНВІЛ",01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів № 1 від 24.04.2015 р.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальнісю "ЕНВІЛ", вул. Кіквідзе, 18, м. Київ-01103
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 30550772, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,8996 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 944651,25 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 3778605 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чергових Загальних зборів № 1 від 24.04.2015 р.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІН АПЕКС", вул. Семена Скляренко, 17, м. Київ-04073
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 33150118, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 19,1050 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 724812,25 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 2899249 акцій. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу чегрових Загальних зборів № 1 від 24.04.2015 р.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кот Тетяна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** вища, КНЕУ ім. В.Гетьмана, фінансовий менеджмент, 2004 р.
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Деревообробний комбінат №7" заступник директора з економічних питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.10.2015, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі : 0 акцій. Посадовою особою не надано згоди на розкриття срії та номеру паспорту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 23 роки. Попередні посади: головний бухгалтер "Галаксі Фарм", з 14.08.2013 р. ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" заступник директора з економічних питань, Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.Призначення посадової особи виконано на підставі наказу директора ПАТ "Деревообробний комбінат №7" № 104-к від 26.10.2015 р.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПідлужний Валерій Миколайовичд/н, д/н, д/н200.00013120000
Голова Наглядової радиДробот Володимир Івановичд/н, д/н, д/н106.5-510000
Заступник Голови Наглядової радиДробот Анатолій Івановичд/н, д/н, д/н106.5-510000
Секретар Наглядової радиЗахарчук Олександр Володимировичд/н, д/н, д/н106.5-510000
Член Наглядової радиФілімоненко Дмитро Леонідовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиЛогінов Володимир Георгійовичд/н, д/н, д/н106.5-510000
Член Наглядової радиВоротинський Віктор Миколайовичд/н, д/н, д/н106.5-510000
Член Наглядової радиПублічне акціонерне товариство Холдингова компанія "Київміськбуд", вул. Суворова, 4-6, Киев-01010д/н, 23527052, д/н3793841253793841000
Голова Ревізійної комісіїКравченко Ірина Олександрівнад/н, д/н, д/н106.5-510000
Член Ревізійної комісіїТовариство з обмеженою відповідальнісю "ЕНВІЛ", вул. Кіквідзе, 18, м. Київ-01103д/н, 30550772, д/н377860524.89963778605000
Член Ревізійної комісіїТовариство з обмеженою відповідальністю "ГРІН АПЕКС", вул. Семена Скляренко, 17, м. Київ-04073д/н, 33150118, д/н289924919.1052899249000
Головний бухгалтерКот Тетяна Василівна0, 0, д/н000000
Усього 10471775 69.005121 10471775 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.