ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.04.201036/10/1/10Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку36/10/1/10Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25151753603793840100
Емітентом торгівля цінними паперами не здійснювалась, але вони включені до Біржового списку Фондової біржі ПФТС без включення до Біржового реєстру. Додаткова емісія не здійснювалась

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.19000облігації не випускались00Не визначено00д/н001.01.1900
Емітентом торгівля цінними паперами не здійснювалась, але вони включені до Біржового списку Фондової біржі ПФТС без включення до Біржоового реєстру. Додаткова емісія не здійснювалась.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.19000000Не визначено001.01.1900
Внутрішні та завнішні ринки відсутні. Емітентом торгівля цінними паперами не здійснювалась, але вони включені до Біржового списку Фондової біржі ПФТС без включення до Біржоового реєстру. Додаткова емісія не здійснювалась.

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.19000облігації не випускались00Не визначено0001.01.1900
Внутрішні та завнішні ринки відсутні. Емітентом торгівля цінними паперами не здійснювалась, але вони включені до Біржового списку Фондової біржі ПФТС без включення до Біржоового реєстру. Додаткова емісія не здійснювалась.

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
01.01.1900д/н000
Інші цінні папери, крім простих іменних акцій не випускались. Цінні папери Товариства на будь-яких біржах, торгівельно-інформаційних системах не котируються, але вони включені до Біржового списку Фондової біржі ПФТС без включення до Біржового реєстру. Додаткова емісія не здійснювалась

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Вид похідних цінних паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (штук) Обсяг випуску (грн) Характерристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1990д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н00У Товариства похідних цінних паперів не існує.