ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
24.04.201527.04.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.10.201527.10.2015Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.03.201523.03.2015Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій