ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБIНАТ N7"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Серія А01 №482309
3. Дата проведення державної реєстрації 02.09.1999
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 3793840
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 144
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

16.23 - [2010]Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

25.11 - [2010]Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.99 - [2010]Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"
2) МФО банку 300670
3) Поточний рахунок 26004002007960
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Київська регіональна філія Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк "Хрещатик"
5) МФО банку 300830
6) Поточний рахунок 26007213514001