ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30303488
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Дніпровський, м.Київ, 02660, пр-т Визволителів,3 офіс 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2085
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України рішенням №100
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 044 516 51 60
Факс 044 536 16 50
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Аудитор(аудиторська фірма),яка здійснює перевірки показників діяльності підприємства згідно Міжнародної системи стандартів бухгалтерського обліку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, Шевченківський район м.Києва, м. Київ, 01001, Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 279-65-40, 279-13-25,
Факс 044 279-13-22
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Основні послуги емітентам:відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів; зарахування цінних паперів на рахунки емітентів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, зареєстрованого в бездокументарній формі; відкриття рахунку у цінних паперах та проведення облікових операцій для емітентів, що перебувають на стадії створення; відкриття рахунку у цінних паперах емітенту для обліку викуплених знерухомлених цінних паперів власного випуску; обслуговування операцій розміщення цінних паперів на рахунки власників; обслуговування біржового розміщення цінних паперів на організаторі торгівлі; відображення операцій викупу емітентом власних цінних паперів; відображення обігу цінних паперів емітента на вторинному ринку; нарахування та виплати емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами; проведення корпоративних операцій з випуском цінних паперів емітента (операції, пов’язані зі зміною розміру статутного фонду, дробленням, консолідацією та операції, пов’язані з реорганізацією, анулюванням випуску або його частини тощо); обслуговування операцій щодо переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред’явника в іменні акції (конвертація); формування зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (в електронному та паперовому вигляді) - розпорядження;

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження д/н, Київська область, Солом'янський район м. Києва, м. Київ, 03087, вул.Єреванська,1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон 044 5941162
Факс 044 2941996
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберігач ПАТ АБ "Укргазбанк", який відкриває рахунки в цінних паперах (в бездокументарній формі) власникам акцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Страхове товариство з додатковою відповідальністю "Гарантія"
Організаційноправова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21130899
Місцезнаходження Україна, Київська область, Солом'янський район м. Київа, м.Київ, 03067, бульвар І.Лепсе, буд 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності ліцензія АД № 039814
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна коміся з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.06.2012
Міжміський код та телефон 044 207 49 94
Факс 044 207 49 94
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство " Українська акціонерна страхова компанія "АСКА"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 13490997
Місцезнаходження д/н, Київська область, Солом`янський район м. Києва, м. Київ м. Київ, 03186, вул. Антонова, 5 каб. 401 вул. Антонова 5,каб.401
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 569967
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011
Міжміський код та телефон (044)5202201
Факс (044)5202218
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис добровільне страхування майна (застави) у відповідності до укладеного договору кредитної лінії з ПАТ КБ "Хрещатик"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження д/н, Київська область, Печерський, м. Київ, 03150, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон 044 277 50 00
Факс 044 277 50 01
Вид діяльності Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку (фондова біржа)
Опис Допуск цінних паперів до торгівлі на ПФТС шляхом їх включення до Біржового Списку, а також обіг цінних паперів на ПФТС (підтримання Цінних паперів у Біржовому списку).