ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кириченко Оксана Станіславівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 846978, 26.06.1998, Печерським РУ ГУ МВС України
4) рік народження** 1968
5) освіта** Київський політехнічний інститут, інженер-програміст
6) стаж керівної роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ"Стека-Стиль", Генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.02.2011, 4 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 18 Попередні посади: ТОВ"Стека-Стиль", Генеральний директор. Посадова особа займає посаду секретаря Наглядової ради ПАТ"Трест Київспецбуд",м. Київ, вул. Спаська, 31б.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34352921, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.12.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітентом на виплачувалась. Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Мартинюка Станіслава Михайловича, що діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р. Паспорт : серия СН номер 846977 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Рік народження : 1941. Освіта : Київський університет ім. Т.Г.Шевченка, викладач філослфських дисциплін. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 51 Попередні посади: Ассоціація "Солстрой-плюс", Президент Посадова особа займає посаду Президента Ассоціації "Солстрой-плюс",м. Київ, Шевченківський р-он, вул.Саксаганського,106, кв.12


1) посада Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34352921, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.12.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовій та натуральних формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Варицької Людмили Михайлівни., що діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р. Паспорт : серія СО номер 478382 виданий 19.09.2000 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Рік народження : 1962. Освіта : Київський технікум легкої промисловості, технолог взуттєвого виробництва. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 Попередні посади: заступник директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ "Деревобробний комбінат №7". Посадова особа працює заступником директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ "Деревобробний комбінат №7",вул.Богатирська, 9, м.Київ.


1) посада Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34352921, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.12.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду та Статутом Товариства . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Борисенко Ганни Іванівни, що діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р. Паспорт : серія МЕ номер 355598 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.12.2003 р. Рік народження : 1957. Освіта : Київський будівельний технікум, технік-будівельник Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 7 Попередні посади: ТОВ "БІСАБІ", директор Посадова особа займає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Трест"Київспецбуд" м. Київ, вул. Спаська, 31б


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34352921, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.12.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду та Статутом Товариства . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Борисенко Івана Семеновича, що діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р. Паспорт : серія СН номер 360040 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві. Рік народження : 1977. Освіта : Київський національний університет будівництва та архітектури, інженер-будівельник. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 14 Попередні посади: ТОВ "Перший трубний завод", директор Посадова особа працює директором ТОВ "Перший трубний завод",м. Київ, вул. Резервна, 8А


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34352921, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.12.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду та Статутом Товариства . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Мартинюк Лідії Миколаївни, що діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р. Паспот ; серія СН номер 232394 виданий 25.06.1996 р. Печерськи РУ ГУ МВС України в м. Києві. Рік народження : 1944. Освіта : Київський університет ім. Т.Г.Шевченко, журналіст. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 39 Попередні посади: директор середньої загальноосвітньої школи №63 м.Києва Посадова особа працює директором середньої загальгноосвітньої школи №63 м.Києва,вул. Маршала Гречка, 10а, м. Київ


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 34352921, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.12.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову Раду та Статутом Товариства . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Подлужної Марії Феліксовни, що діє на підставі довіреності № 63 від 30.12.2013 р. Паспорт : серія СО номер 517915 виданий 20.02.2001 року Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві Рік народження : 1962. Освіта : НТУУ "КПІ",менеджер-економіст. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи 8 Попередні посади: заступника голови правління з економічних питань ПАТ "Трест"Київспецбуд" Посадова особа працює на посаді-данні відсутні.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство Холдингова компанія "Київміськбуд", вул. Суворова, 4-6, Киев-01010
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 23527052, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.12.2013, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Публічне акціонерне товариство Холдінгова компанія "Київміськбуд" в особі належним чином оформленого представника Жук Андрій Констянтинович, що діє на підставі довіреності № 3357/0/2-12 від 14.05.2012 р. Паспорт : серія СО номер 329604 виданий 18.02.2000 р. Печенрським РУ ГУ МВС України в м. Києві. Рік народження : 1962. Освіта : Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00% Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 34 Попередня посада та місце роботи - особою не надано згоди на розкриття інформації. Посадова особа працює провідним фахівцем 1 категорії відділу корпоративних прав Департаменту з управління майном та активами Публічного акціонерного товариства "Холдінгова компанія "Київміськбуд", вул. Суворова, 4/6, м. Київ, 010110.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Суткович Лідія Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 480353, 13.05.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження** 1960
5) освіта** Львівський торгово-економічний університет, бухгалтерський облік та аудит
6) стаж керівної роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер ПАТ"Трест Київспецбуд"
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.02.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 27 Попередні посади: головний бухгалтер ПАТ"Трест Київспецбуд" Посадова особа працює головним бухгалтером в ПАТ"Трест Київспецбуд", м. Київ, вул. Спаська, 31б.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рибалка Леся Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 968934, 12.04.2001, Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області
4) рік народження** 1975
5) освіта** Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціаліст права
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Трест Київспецбуд", начальник юридичного відділу
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.02.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 9 Попередні посади: ПАТ "Трест Київспецбуд", начальник юридичного відділу Посадова особа працює на посаді - данні відсутні .


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравецька Ірина Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 139468, 01.07.1999, Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження** 1983
5) освіта** Київський національний економічний університет, спеціальність - облік та аудит
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ"М.Л.-сервіс", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.02.2011, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Положенням про Ревізійну комісію та Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітентом не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 6 Попередні посади: ТОВ"М.Л.-сервіс", головний бухгалтер. Посадова особа працює головним бухгалтером ТОВ"М.Л.-сервіс",м. Київ, вул. Богатирська, 9


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Єрко Тетяна Сергіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 108414, 17.02.1996, Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища, КНЕУ ім. В.Гетьмана, облік та аудит
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДАК", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 07.08.2012, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 11 років Попередні посади: ТОВ "ДАК", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКириченко Оксана СтаніславівнаСН, 846978, 26.06.1998, Печерським РУ ГУ МВС України631080.415863108000
Член Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"д/н, 34352921, д/н1032380568.030110323805000
Член Наглядової радиПублічне акуіонерне товариство Холдингова компанія "Київміськбуд", вул. Суворова, 4-6, Киев-01010д/н, 23527052, д/н3793841253793841000
Голова Ревізійної комісіїСуткович Лідія ОлексіївнаСН, 480353, 13.05.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві400.000240000
Член Ревізійної комісіїРибалка Леся МиколаївнаНС, 968934, 12.04.2001, Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області000000
Член Ревізійної комісіїКравецька Ірина ВолодимирівнаСО, 139468, 01.07.1999, Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві000000
Головний бухгалтерЄрко Тетяна СергіївнаСН, 108414, 17.02.1996, Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві000000
Усього 14180794 93.4461 14180794 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.