ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1000 X X
у тому числі:
Кредитна лінія в ПАТ "КБ "Хрещатик" відповідно до договору кредитної лінії №55-10-1325.10.201310002125.10.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н01.01.19000001.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н01.01.19000001.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/н01.01.19000001.01.1900
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/н01.01.19000001.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 545 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 2352 X X
Інші зобов'язання X 22442 X X
Усього зобов'язань X 26339 X X
Опис Зобов"язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами ( у т.ч. за похідними цінними паперами ), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права емітент не має.