ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБIНАТ N7"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ"Деревообробний комбінат №7"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 04209
3.1.5. Область, район м. Київ, Оболонський
3.1.6. Населений пункт м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок вул.Богатирська, 9

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серія А01 №482309
3.2.2. Дата державної реєстрації 02.09.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3793840
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 3793840

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"
3.3.2. МФО банку 300670
3.3.3. Поточний рахунок 26005001007960
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Київська регіональна філія Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк "Хрещатик"
3.3.5. МФО банку 300830
3.3.6. Поточний рахунок 26007213514001

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
16.23 [2010]Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
25.11 [2010]Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.99 [2010]Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення , а саме: монтаж дверей з нормованою межею вогнестійкостіСерія АE №18407609.11.2012Державна інспекція техногенної безпеки України13.09.2012
Опис:
Термін дії ліцензії необмежений з 08.11.2012 р.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
ПАТ ХК " Київміськбуд"м.Київ, вул. Суворова 4/6
Публічне акціонерне товариство Холдингова Компанія "Київміськбуд" найбільший забудовник м.Києва по жилому будівництву. Публічне акціонерне товариство "Деревообробний комбінат №7" є однім з підприємств,які входять до складу ПАТ ХК "Київмісьбуд",виготовляючи продукцію для житлових будинків та виконує монтажні роботи на об"єктах компанії.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нуповноважене рейтингове агентство01.01.1900д/н

3.8. Інформація про органи управління емітента