ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 30.10.2015

Особлива інформація на 26.10.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.10.2015ЗвільненоГоловний бухгалтерЄрко Тетяна СергіївнаСН, 108414, 17.02.1996, Подільським РУГУ УМВС України в м. Києві0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято виконавчим органом 26.10.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу директора ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" № 102-к від 26.10.2015 р. Посадова особа Єрко Тетяна Сергіївна (паспорт: серія СН номер 108414 виданий 17.02.1996 р. Подільським РУГУ УМВС України в м. Києві), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 2 місяці.
26.10.2015ПризначеноГоловний бухгалтерКот Тетяна ВасилівнаМЕ, 782711, 09.11.2006, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято виконавчим органом 26.10.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі наказу директора ПАТ "Деревообробний комбінат №7" № 104-к від 26.10.2015. Посадова особа Кот Тетяна Василівна (паспорт: серія МЕ номер 782711 виданий 09.11.2006 р. Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Головний бухгалтер з 27.10.2015 .Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець фінансового відділу ПП "Дельта Медікел", головний бухгалтер ТОВ "Галаксі фарм", з 14.08.2013 заступник директора ПАТ "Деревообробний комбінат №7" з економічних питань. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.