ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Особлива інформація на 24.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2015ЗвільненоГолова Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"д/н, 34352921, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд 136, оф. 106 ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік 4 місяці.(дострокове припинення повноважень на виконання ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства").
24.04.2015ЗвільненоЗаступник Голови Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"д/н, 34352921, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд 136, оф. 106 ), яка займала посаду Заступник Голови Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік 4 місяці.(дострокове припинення повноважень на виконання ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства").
24.04.2015ЗвільненоСекретар Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"д/н, 34352921, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд 136, оф. 106 ), яка займала посаду Секретар Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік 4 місяці.(дострокове припинення повноважень на виконання ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства").
24.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"д/н, 34352921, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд 136, оф. 106 ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік 4 місяці.(дострокове припинення повноважень на виконання ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства").
24.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"д/н, 34352921, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд 136, оф. 106 ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік 4 місяці.(дострокове припинення повноважень на виконання ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства").
24.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ"д/н, 34352921, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" (код ЄДРПОУ 34352921, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд 136, оф. 106 ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:1 рік 4 місяці.(дострокове припинення повноважень на виконання ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства").
24.04.2015ЗвільненоЧлен Наглядової радиПублічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"д/н, 23527052, д/н25
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015. Посадова особа Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" (код ЄДРПОУ 23527052, 01010, м.Київ, вул. Суворова, 4/6), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 948460,25 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 4 місяці. (дострокове припинення повноважень через переобрання складу Наглядової ради)
24.04.2015ЗвільненоГолова Ревізійної комісіїСуткович Лідія ОлексіївнаСН, 480353, 13.05.1997, Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві0.0002
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р.Посадова особа Суткович Лідія Олексіївна (паспорт: серія СН номер 480353 виданий 13.05.1997 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік (дострокове припинення повноважень, за власним бажанням згідно заяви)
24.04.2015ЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїКрамар Світлана ПавлівнаМЕ, 817598, 02.08.2007, Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015. Посадова особа Крамар Світлана Павлівна (паспорт: серія МЕ номер 817598 виданий 02.08.2007 р. Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. (дострокове припинення повноважень, за власним бажанням згідно заяви)
24.04.2015ЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїКравецька Ірина ВолодимирівнаСО, 139468, 01.07.1999, Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р.Посадова особа Кравецька Ірина Володимирівна (паспорт: серія СО номер 139468 виданий 01.07.1999 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік (дострокове припинення повноважень, за власним бажанням згідно заяви)
24.04.2015ОбраноГолова Наглядової радиДробот Володимир Івановичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів від 24.04.2015 р.Дробот Володимир Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник з питань інвестицій ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" (м. Київ, вул. О.Гончара, 84) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
24.04.2015ОбраноЗаступник голови Наглядової радиДробот Анатолій Івановичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Дробот Анатолій Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Заступник голови Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який обрано особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ "БК "Міськбудінвест" (04073, м. Київ, вул. С. Скляренко. 17 )Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
24.04.2015ОбраноСекретар Наглядової радиЗахарчук Олександр Володимировичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Захарчук Олександр Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Секретар Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист ТОВ "Компанія Енергобудлізинг" ( 04073, м.Київ, вул. С.Скляренко, 17) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
24.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиВоротинський Віктор Миколайовичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Воротинський Віктор Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрист ТОВ " Компанія Енергобудлізинг" (04073, м. Київ, вул. С.Скляренко, 17) Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
24.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиЛогінов Володимир Георгійовичд/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Логінов Володимир Георгійович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізичною особою не надано згоди на розкриття цієї інформації.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
24.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженою відповідальністю " Компанія Енергобудлізинг"д/н, 31486216, д/н24.9
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р.Товариство з обмеженою відповідальністю " Компанія Енергобудлізинг" (код ЄДРПОУ 31486216, 04073 м.Київ, вул.Фрунзе, 160) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,9%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 944 666,25 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 778 665 акцій.
24.04.2015ОбраноЧлен Наглядової радиПублічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"д/н, 23527052, д/н25
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" (код ЄДРПОУ 23527052, 01010, м.Київ, вул. Суворова, 4/6) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 25%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 948460,25 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3793841 акцій.
24.04.2015ОбраноГолова Ревізійної комісіїКравченко Ірина Олександрівнад/н, д/н, д/н0.0001
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р. Кравченко Ірина Олександрівна (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки.Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер в ТОВ "ЕНВІЛ" м, Київ, вул. Кіквідзе, 18. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 акцій.
24.04.2015ОбраноЧлен Ревізійної комісіїТовариство з обмеженою відповідальністю "ЕНВІЛ"д/н, 30550772, д/н24.8996
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 р.Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНВІЛ" (код ЄДРПОУ 30550772, 01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, 18) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,8996%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 944 651,25 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 778 605 акцій.
24.04.2015ОбраноЧлен Ревізійної комісіїТовариство з обмеженою відповідальністю "ГРІН АПЕКС"д/н, 33150118, д/н19.105
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 24.04.2015 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015.р. Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІН АПЕКС" (код ЄДРПОУ 33150118, 04073 м. Київ, вул. С.Скляренко, 17 ) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 19,105%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 724812,25 грн. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 899 249 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.