ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 01.12.2014

Особлива інформація на 27.11.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоДиректорКириченко Оксана СтаніславівнаСН, 846978, 26.06.1998, Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві0.4158
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою 27.11.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради № 8 від 27.11.2014 р.. Посадова особа Кириченко Оксана Станіславівна (паспорт: серія СН номер 846978 виданий 26.06.1998 р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,4158%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки 9 місяців.
д/нПризначеноДиректорПодлужний Валерій МиколайовичСО, 475828, 19.12.2000, Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві0.0002
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 27.11.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради від 27.11.2014 р. Посадова особа Подлужний Валерій Миколайович (паспорт: серія СО номер 475828 виданий 19.12.2000 р. Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 4 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник директора ПАТ "Деревообробний комбінат №7". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.