ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 17.04.2019

Особлива інформація на 16.04.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

116.04.2019Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНВІЛ"3055077224.98.299868
Зміст інформації:
Інформацію надано згідно "Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства" сформованого станом на 12.04.2019 р. отриманого 16.04.2019 р. від ПАТ "НДУ" (код ЕДРПОУ 30370711). Дата отримання інформації 16.04.2019 р. Власник пакета акцій Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНВІЛ" (30550772;Україна;01103, м.Київ, вул. Кіквідзе, буд 18 ). Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до змін 24,9 % від статутного капіталу. Кількість акцій що належали акціонеру до зміни 3 778 605 шт.(акція проста бездокументарна іменна) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до змін 26,41% Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після змін 8,8% Розмір частки власника акцій після змін 8,299868 %. Кількість акцій що належать акціонеру після зміни 1 259 535 шт.(акція проста бездокументарна іменна). Кількість голосуючих акцій що належать акціонеру після зміни 1 259 535 шт,
216.04.2019фізична особа Дробот Анатолій Іванович24843133956.5-58.299934
Зміст інформації:
Інформацію надано згідно "Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства" сформованого станом на 12.04.2019 р. отриманого 16.04.2019 р. від ПАТ "НДУ" (код ЕДРПОУ 30370711). Дата отримання інформації: 16.04.2019; Власник пакета акцій: фізична особа Дробот Анатолій Іванович; Ідентифікаційний код власника акцій 2484313395: Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0,000069%; Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій):8,8 %; Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до змін 0,000065 % від статутного капіталу. Кількість акцій що належали акціонеру до зміни 10 шт.(акція проста бездокументарна іменна) Розмір частки власника акцій після змін 8,299868 %. Кількість акцій що належать акціонеру після зміни 1 259 535 шт.(акція проста бездокументарна іменна).
316.04.2019фізична особа Ухов Владислав Геннадійович243150473008.299868
Зміст інформації:
ІІнформацію надано згідно "Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства" сформованого станом на 12.04.2019 р. отриманого 16.04.2019 р. від ПАТ "НДУ" (код ЕДРПОУ 30370711). Дата отримання інформації: 16.04.2019; Власник пакета акцій: фізична особа Ухов Владислав Геннадійович; Ідентифікаційний код власника акцій 2431504730 Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0,0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій):8,8 %; Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій до змін 0,0 % від статутного капіталу. Кількість акцій що належали акціонеру до зміни 0 шт. Розмір частки власника акцій після змін 8,299868 %. Кількість акцій що належать акціонеру після зміни 1 259 535 шт.(акція проста бездокументарна іменна).