ПрАТ "ДОК №7"

Код за ЄДРПОУ: 30531566
Телефон: 044-412-57-64
e-mail: office@sevendok.com
Юридична адреса: 04209, м.Київ, вул.Богатирська,9
 
Дата розміщення: 19.11.2018

Особлива інформація на 16.11.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.11.2018ОбраноДиректорПодлужний Валерій Миколайовичд/н0.0002
Зміст інформації:
Рішення про обрання (продовження строку повноважень) прийнято Наглядовою радою 16.11.2018 р. Продовження строку повноважень посадової особи директора Подлужного Валерія Миколайовича (фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних ) виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради № 7/2018 від 16.11.2018 р. на строк 4 роки з 29 листопада 2018 року по 28 листопада 2022 року включно. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.11.2014 по даний час директор ПрАТ "Деревообробний комбінат №7", з 04.03.2009 р. по 27.11.2014 р. перший заступник директора ПАТ "Деревообробний комбінат №7". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.